Om Gud

Jonas Gardell Böcker

2003 Storpocket

HANDLING
Människan har i alla tider förnummit något som hon uppfattat som gudomligt i tillvaron, och hon har på olika sätt försökt föreställa sig detta det gudomliga. Det vi kallar Gud utvecklades ur en mängd gudsföreställningar och bilder som olika folk och kulturer i Främre Orienten gjorde sig under en period av flera tusen år. Gud hämtar drag och egenskaper från fåraherdarnas listiga stamgudar, den hämndlystne bergsguden Jahve, kanaaneernas uråldrige kung El, drakbesegrarna Baal och Marduk, han uppenbarar sig i storm och åska och uppträder till och med understundom som demon. Hur kan Gud vara både kärleksfull och blodtörstig? När uppkommer det eviga livet, och hur framträder djävulen? Och hur många skapelseberättelser finns det egentligen i Bibeln? Om Gud är en bok för troende och tvivlande, den kan läsas av den bibelvane lika gärna som av sökande som ännu aldrig öppnat en bibel. I boken söker Jonas Gardell Guds spår. Följ med på en omtumlande resa, på spaning efter Gud.

KOMMENTARER
Kunskap är makt. Så mycket dumheter får stå oemotsagda så fort det kommer till religion. Men religion handlar inte bara om åsikter och tro. Det handlar också om kunskap. Om Gud är mitt försök att "vrida Gud ur händerna på idioterna" som någon recensent skrev om en av mina texter. Jag hade däremot aldrig kunnat drömma om genomslaget: Om Gud - som jag och mitt bokförlag var eniga om inte kunde sälja mer än några hundra ex - har sålt nästan 40 000 exemplar och är dessutom på litteraturlistan på alla Högskolor som undervisar i teologi.

Storleksguide
79 kr